เงื่อนไขและข้อตกลงในการเช่าสินค้า
ราคาค่าเช่า
สำหรับเหมาเริ่มต้นที่ 7 วัน , 10 วัน และ 15 วัน กรณีเช่ามากกว่า 15 วัน กรุณาติดต่แอดมินเพื่อคำนวณค่าเช่าให้ค่ะ    
เริ่มนับวันเช่า
ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเรื่องวันรับของจากร้านและวันส่งของถึงร้านให้อยู่ใน Package ที่ลูกค้าเลือกได้  โดยแจ้งแอดมินให้จัดส่งให้ตามวันที่ลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะ
การแจ้งจัดส่ง
ทางร้านจะจัดส่งให้ถึงลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการไว้   โดยการจัดส่งที่ร้านจะแบ่งเป็นลูกค้ามารับเองที่ร้าน ส่ง Line Man หรือ Kerry ค่ะ  โดยค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะ
สินค้าด่วนภายใน 1 วัน 
เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน  ทางร้านมีบริการจัดส่งผ่าน Line Man หรือ Grab Bike โดยค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
เมื่อลูกค้าได้รับชุดจากทางร้าน  ลูกค้าต้องทำการเช็คสินค้า หากมีตำหนิ, ชำรุด หรือไม่ถูกต้องตามรายการ ให้แจ้งกลับมาทันที

♣       ในกรณีสินค้าผิดจากรายการที่สั่ง ทางร้านจะได้รีบจัดการแก้ไขส่งสินค้าที่ถูกต้องเพื่อให้ทันการใช้งาน
♣       ในกรณีสินค้ามีตำหนิตั้งแต่ได้รับของ ทางร้านไม่หักค่ามัดจำสินค้า
♣       ในกรณีสินค้ามีตำหนิหลักจากใช้งาน ทางร้านจำเป็นต้องหักค่ามัดจำตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น
♣       หากมีรอยหรือขาดไม่มาก ซึ่งสามารถซักออก หรือซ่อมแซมได้ทางร้านไม่หักค่ามัดจำ
♣       หากมีรอยหนัก หรือขาดหนัก ซึ่งจำเป็นต้องจ้างช่างซ่อมแซม ทางร้านจำเป็นต้องหักเงินมัดจำ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
♣       ในกรณีทำหายหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจำเป็นต้องริบเงินมัดจำทั้งหมด

♥      ห้ามซักและรีดชุดโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยทางร้านได้ทำความสะอาดชุดไว้เรียบร้อย และเมื่อใช้งานเสร็จลูกค้าสามารถส่งคืนได้เลย ทั้งนี้หากลูกค้าทำความสะอาดเองแล้วสินค้าเกิดความเสียหาย ทางร้านจำเป็นต้องหักมัดจำตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
การส่งคืนสินค้า 
ลูกค้าส่งกลับสินค้าภายใน Package ตามที่ลูกค้าเลือกไว้  โดยการจัดส่งสามารถจัดส่งผ่าน Grab bike / Line Man  หรือ Kerry
ในกรณีของการจัดส่ง Kerry  ทางร้านแนะนำให้จัดส่งเป็น Kerry Express เท่านั้นค่ะ 
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาในการจัดส่งถึงร้านตาม Package ที่ลูกค้าเลือกไว้ด้วยค่ะ 
หมายเหตุ กรณีการจัดส่งถึงร้านช้ากว่ากำหนด  ค่าปรับเป็นไปตามที่ร้านกำหนดค่ะ 

 
ตัวอย่าง
กรณีลูกค้าเลือก Package 10 วัน
เพื่อเดินทางวันที่ 1-7 มกราคม (จำนวน 7 วัน)

เลือกให้ทางร้านจัดส่ง Line Man วันที่ 30 ธันวาคม 
เพื่อนำชุดไปจัดกระเป๋าเตรียมไว้ก่อน
ลูกค้าเดินทางวันที่เดินทาง 1-7 มกราคม

ลูกค้าส่งชุดกลับถึงร้านภายในวันที่ 8 มกราคม

ทางร้านตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการทำเรื่องคืนเงินประกันคืนลูกค้าค่ะ

♥      ลูกค้าต้องแจ้งวันเดินทางไปกลับให้ถูกต้อง ในกรณีแจ้งผิดและได้รับสินค้าไม่ทันใช้งานทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
♥      กรณีต้องการเปลี่ยนรุ่น สี ไซส์ ต้องแจ้งเปลี่ยนก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน โดยคิดค่าเปลี่ยนชิ้นละ 200 บาท
♥      ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการจองภายใน 15 วันก่อนเดินทางทุกกรณี
♥      กรณีลูกค้าไม่มารับชุดตามกำหนดหรือยกเลิก  ทางร้านจะไม่คืนค่าเช่าชุดแต่จะคืนค่ามัดจำชุดเท่านั้น
♥      กรณีสินค้าที่ลูกค้าจองเกิดความเสียหายก่อนหน้าส่งมอบ เช่น ชุดมีรอยเปื้อน ชำรุดจากลูกค้าคนก่อน ทางร้านจะแจ้งลูกค้าเพื่อเลือกชุดใหม่จากชุดที่มีในร้านหรือสามารถยกเลิกการเช่าชุดที่มีปัญหาและคืนเงินเต็มจำนวน  โดยลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางร้านหรือจากลูกค้าที่เช่าชุดก่อนหน้าได้
♥      ค่าปรับกรณีการส่งคืนล่าช้า คือ 150 บาท/ วัน / ชุด

  การคืนค่ามัดจำ  หลังจากร้านได้รับชุดและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะโอนเงินคืน ภายใน 1-2 วัน
หากสินค้ามีความเสียหาย ทางร้านจะแจ้งยอดปรับแก่ลูกค้าเพื่อรับทราบก่อน โอนคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ

Powered by MakeWebEasy.com