คำศัพท์ภายในสนามบินที่คนเดินทางต้องรู้!!

27178 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
คำศัพท์ภายในสนามบินที่คนเดินทางต้องรู้!!

ใครที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมตัวก็คือคำศัพท์ภายในสนามบิน เพื่อการเดินทางที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะระหว่างการเดินทางหากต้องอยู่ในสนามบิน แน่นอนว่าคำชี้แจงต่างๆ บนป้าย ย่อมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักเดินทาง หรือแม้แต่ในบทสนทนา ก็ยังต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้ ซึ่งทางเราก็ได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ มาฝากในส่วนของคำศัพท์ภายในสนามบิน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

 
 
 
คำศัพท์เกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน

Boarding pass บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน

One-way trip เดินทางเที่ยวเดียว

Flight number หมายเลขเที่ยวบิน

Round trip เดินทางไปกลับ

Air Ticket ตั๋วเครื่องบิน

Departing วันเดินทางไป

Returning วันเดินทางกลับ

Origin เมืองต้นทาง

Destination เมืองปลายทาง

Direct Flight เที่ยวบินตรง

 


คำศัพท์เกี่ยวกับการเช็คอิน (Check in)

Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน

Check-in desk เคาเตอร์เช็ค-อิน

Excess baggage กระเป๋าน้ำหนักเกิน

Excess baggage charge ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน

Overweight น้ำหนักเกิน

 


จุดตรวจกระเป๋าเดินทาง (Security Check)

Carry-on luggage/Hand Luggage  สัมภาระติดตัว

Luggage Cart รถเข็นกระเป๋า

X-ray Machine เครื่องเอ็กซเรย์

Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ

 

จุดตรวจหนังสือเดินทางและร้านค้าปลอดภาษี (Passport Control & Duty-free Shop)

Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง

Passport หนังสือเดินทาง

Customs ศุลกากร

Customs official เจ้าหน้าที่ศุลกากร

Arrival Card ใบตม.ขาเข้าเมือง

Departure Card ใบตม.ขาออก

Vat Refund คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

Tax ภาษี

Duty-free Shop ร้านค้าปลอดภาษี

Customs Declaration การสำแดงสิ่งของนำเข้า

Nothing to Declare ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง

Goods to Declare มีสิ่งของต้องสำแดง
 
 


 

คำศัพท์ที่ควรรู้ที่ประตูขึ้นเครื่อง (At the Gate)

Concourse ชานชาลา

Gate ประตูขึ้นเครื่อง

Now boarding ขึ้นเครื่องได้แล้ว

Last call/Final call เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing ประตูกำลังปิด

Gate closed ประตูปิดไปแล้ว

 
 


คำศัพท์ที่ควรรู้บนเครื่องบิน (On the Plane)

Aisle seat ที่นั่งริมทางเดิน

Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง

Cabin ห้องโดยสาร

Cockpit ห้องนักบิน

Flight attendant พนักงานบนเครื่องบิน

Air Hostess แอร์โฮสเตส

Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย

Air Stewardness พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน

Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน

In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน

Landing ลงจอด

Seat belt เข็มขัดนิรภัย

Copilot นักบินร่วม

Crew ลูกเรือ

Pilot นักบิน

To land ลงจอด

Seat ที่นั่ง

Row แถวที่นั่ง

Overhead compartment ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ

Window Shade ม่านบังแดด

Fasten Seat Belt รัดเข็มขัดนิรภัย

Life Preserver เสื้อชูชีพ
 
 

 

คำศัพท์อื่นๆ ที่ควรทราบ

Air traffic control หอควบคุมการบิน

Aircraft เครื่องบิน

Airline สายการบิน

Airport สนามบิน

Arrivals เที่ยวบินขาเข้า

Arrivals are delayed เครื่องบินล่าช้า

Control tower หอควบคุม

Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Delayed ล่าช้า

Departures เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed เที่ยวบินขาออกล่าช้า

Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก

Departure time เวลาเครื่องบินออก

Direct flight เที่ยวบินไม่จอดแวะ

Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ

Information Counter บริการสอบถาม

International flight เที่ยวบินต่างประเทศ

Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด

Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร

Plane เครื่องบิน

Registered luggage สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว

Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Tourist นักท่องเที่ยว

Travel agency บริษัทนำเที่ยว

Trolley รถเข็นสัมภาระ

To board ขึ้นเครื่อง

Terminal สถานี

To check in เช็ค-อิน

Timetable ตารางเวลา

Take-off ออกตัว

Visa วีซ่า

Terminal อาคารผู้โดยสาร

First Aid ศูนย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Airport Shuttler รถรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในสนามบิน

Cash Machine ตู้กดเงินสด

Information Screen จอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน

Cancelled ยกเลิกเที่ยวบิน

Delayed เที่ยวบินล่าช้า

On Time บินตรงเวลา

Departed ออกไปแล้ว

Airline Lounge ห้องรับรองสายการบิน

Information Center ประชาสัมพันธ์

Ramp บันไดเทียบประตูเครื่องบิน

Walkway ทางเดิน

Transfer เปลี่ยนเครื่อง

Transfer Counter เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยการเปลี่ยนเครื่อง

Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย

Toilet/Lavatory ห้องน้ำ

Occupied ห้องน้ำมีคนอยู่

Vacant ห้องน้ำว่าง

Passengers ผู้โดยสาร

First class ที่นั่งชั้นหนึ่ง

Business class ที่นั่งชั้นธุรกิจ

Economy class ที่นั่งชั้นประหยัด

Baggage claim รับกระเป๋า

Carousel สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า

Local Time เวลาท้องถิ่น

Airport Hotel โรงแรมในสนามบิน

Car Hire บริการเช่ารถ

Parking Area ลานจอดรถ

 

ข้อดีของการจำคำศัพท์ในสนามบิน

1.  ช่วยให้การใช้ชีวิตในสนามบินปลายทาง ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลายคนอาจเคยชินกับการอ่านป้ายคำชี้แจงที่เป็นภาษาไทย และอาจลืมไปว่าเมื่อเดินทางไปถึงสนามบินปลายทาง ก็จะไม่มีภาษาไทยให้อ่านอีกต่อไป มีก็แต่ภาษาท้องถิ่นพร้อมกับภาษาอังกฤษ ทำให้การท่องจำคำศัพท์ในสนามบินเหล่านี้เอาไว้ ช่วยให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้น

2.  ช่วยให้การฟังและพูด เป็นไปได้ง่ายขึ้น กรณีที่มีประกาศจากสายการยินหรือสนามบินเป็นภาษาอังกฤษ การรู้คำศัพท์เหล่านี้ จะทำให้เข้าใจมากขึ้น ว่าเสียงประกาศเหล่านั้นกำลังชี้แจงเรื่องอะไร รวมถึงการสนทนาเบื้องต้นในสนามบิน ก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น
 
 
 
 
 


นอกจากคำศัพท์ที่ควรรู้แล้ว สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน อย่าลืมเช็คอุณหภูมิปลายทาง หากปลายทางมีอุณหภูมิต่ำมากๆ อาจต้องใช้เสื้อโค้ท หรือเสื้อกันหนาวที่หนามากกว่าปกติ สนใจเช่าชุดกันหนาว ร้าน Mellow Rent Coats ให้บริการเช่าชุดกันหนาว ซึ่งที่ตั้งร้านอยู่ติด BTS เดินทางง่ายและสะดวก

Mellow Rent Coats เป็นร้านเช่าชุดกันหนาว ร้านเช่าเสื้อกันหนาว ที่มีเสื้อกันหนาวบริการมากมาย ครอบคลุมทั้งการเช่าเสื้อโค้ทผู้ชาย เช่าเสื้อโค้ทผู้หญิง เสื้อกันหนาวคนอ้วน เสื้อโค้ทคนอ้วนหรือชุดกันหนาวคนอ้วน โดยที่นี่เป็นร้านเช่าชุดกันหนาวติดBTS สามารถเดินทางง่ายและสะดวก นอกจากรองรับการเช่าเสื้อกันหนาวไปต่างประเทศแล้ว ยังรองรับการเช่าเสื้อผ้าไปต่างประเทศ ที่มีทั้งเช่าเสื้อโค้ท เช่ากระเป๋าเดินทาง เช่ารองเท้าบูท และเช่ารองเท้ากันหิมะ สนใจเช่าเสื้อโค๊ท สามารถเดินทางได้ง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี
 
 
บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


 
Credit ภาพจาก
 
pexels.com
https://www.pinterest.com/pin/827325394029361445/
https://www.pinterest.com/pin/758364024730749435/
https://www.israel-airport.com/arriving-passengers.html
https://www.sanook.com/travel/1415297/
https://travel.mthai.com/travel_tips/216130.html
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้