ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" (International Vaccination Certificate)

1190 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต"

(International Vaccination Certificate)

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต  สำหรับผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศ มีวิธีการทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไร สามารถไปขอได้ที่ไหนบ้างเรื่องของการเตรียมเอกสาร แบ่งออกเป็น

 

กรณีที่ 1 คือ เดินทางมาขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง

เอกสารที่ต้องใช้คือ

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน*** ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

3) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท/เล่ม

4) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนถัดไป สแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีนของท่าน และรายละเอียด certificate no. ดังนี้

กรณีที่ 1 พบข้อมูล certificate no. แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับสมุด vaccine passport ได้เลย

กรณีที่ 2 ไม่พบข้อมูล หรือไม่มี QR code แสดงข้อมูล กรุณาติดต่อสถานที่ที่ท่านได้รับวัคซีนเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ MOPH immunization  หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-5211668 หรือ inbox ใน facebook fanpage ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

*** กรณีเพิ่มเติมเข็มที่ 3และเข็มที่ 4 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนัดหมาย *


สำหรับกรณีที่ 2  คือ กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจ ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง ตามรายละเอียดของกรณีที่ 1 และนอกจากนั้นต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วย ได้แก่

5) หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)

6) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง) -- ของผู้ได้รับมอบอำนาจนะคะ

*** กรณีมอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมเอกสารข้อ 1,2ตัวจริงและถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

 

สถานที่ขอวัคซีนพาสปอร์ต

สำหรับสถานที่ออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศนั้น ผู้ที่ต้องการเอกสารรับรองดังกล่าวควรเข้าไปศึกษาข้อมูลและประสาานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้าผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด  โดยหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.2564)  ได้แก่

 

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2951-1170 - 79 ต่อ 3430 หรืออีเมล tmcbamras@gmail.com

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ

- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2521-1668 หรือเฟซบุ๊ค "ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หรือทางอีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

- เปิดให้บริการทางอีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ

- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2134-0139

4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2590-3232, 3234-35 และอีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th

 

ขั้นตอนการขอวัคซีนโควิด

สำหรับขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง ผู้ขอเอกสารรับรองรับฯต้องติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด (รายละเอียดตามด้านบน)  หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรองฯ รับบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว หลังจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เตรียมมา

เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร  กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารรับรองให้  แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯได้

หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรอง ต้องลงลายมือชื่อที่หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ ในช่อง whose signature follows และด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน

จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินมอบเอกสารรับรองฯ และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้กับผู้ขอเอกสารรับรอง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
 


Cr:

https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/11jun2021-1619

https://www.bangkokbiznews.com/news/942399

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้